Αρχική Δήμοι Συνεργασία Δήμου Αμαρουσίου – ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας

Συνεργασία Δήμου Αμαρουσίου – ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μνημόνιο συνεργασίας για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά στην καταπολέμηση της ανεργίας, υπέγραψαν την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, στα γραφεία της Διοίκησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου και ο Διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων  μετά την υπογραφή του μνημονίου ο Δήμαρχος Αμαρουσίου: «Συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα 3 δήμοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας, με σκοπό να πραγματοποιήσουμε τη σύζευξη μεταξύ επιχειρήσεων και ανέργων. Στο Μαρούσι συγκεντρώνονται επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το ¼ του ΑΕΠ της χώρας, συνεπώς υπάρχει δυνατότητα για να γίνει καλή δουλειά. Από αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα αποκτήσουμε μία γνώση που θα βοηθήσει τον ΟΑΕΔ να επεκταθεί και σε όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Λίγα λόγια για το πιλοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας μεταξύ ΟΑΕΔ και των Δήμων Αμαρουσίου Μάνδρας-Ειδυλλίας και Κορυδαλλού

Στόχοι της συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών αποτελούν οι:

1. Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ, με συνδρομή των συμβαλλομένων Δήμων των Τοπικών Επιχειρήσεων,

2. Καταγραφή και διερεύνηση των αναγκών των Τοπικών Επιχειρήσεων για κενές θέσεις εργασίας,

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τις τοπικές ανάγκες σε δεξιότητες,

4. Ενημέρωση και διάδοση των νέων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων και Σύμβουλοι Εργοδοτών) προς τοπικούς εργοδότες και ανάπτυξη συνεργασιών με αυτούς,

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) βασισμένων στις τοπικές και τομεακές ανάγκες των επιχειρήσεων,

6. Διερεύνηση, σχεδιασμός και υλοποίηση προώθησης των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) για την απασχόλησή τους στις τοπικές επιχειρήσεις,

7. Σύζευξη τοπικών επιχειρήσεων με ΕΠΑΣ και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα,

8. Δράσεις συμβουλευτικής ανέργων και διερεύνηση ενδεχόμενου αναβάθμισης δεξιοτήτων / απόκτηση προσόντων υψηλού επιπέδου (upskilling) των επιχειρήσεων

9. Συμβουλευτική επιχειρήσεων και διερεύνηση εκτίμησης αναγκών (need assessment)

Ο ΟΑΕΔ θα είναι ο Συντονιστής του έργου και θα προβαίνει στην υλοποίηση των διαδικασιών σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ θα προβεί σε:

α) διάγνωση αναγκών των τοπικών αγορών,

β) δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης βάσει των τοπικών αναγκών,

γ) δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης(ΝΘΕ), ή/και ΕΚΟ ΝΘΕ ή/και μαθητείας αν προκύψει ανάγκη,

δ) σύζευξη μεταξύ ανέργων και επιχειρήσεων, ε) συμβουλευτικά εργαλεία/υπηρεσίες προς τους εργοδότες (need assessement κοκ) , στ) διενέργεια ομάδων συμβουλευτικής με αποδέκτες τους ανέργους-ωφελούμενους του προγράμματος,

ζ) παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος και αξιολόγηση του.

Ο Δήμος Αμαρουσίου καθώς και οι άλλοι συνεργαζόμενοι Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Κορυδαλλού θα αξιοποιήσουν το δίκτυο τους, προκειμένου να διασυνδέσουν τις τοπικές επιχειρήσεις με του ΟΑΕΔ, θα παρέχουν ενημέρωση / πληροφόρηση για το πρόγραμμα, θα οργανώσουν ενημερωτικές ημερίδες.

Συγκεκριμένα, οι Δήμοι θα:

(α) οργανώνουν συναντήσεις με άλλους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Κοινωνικούς Εταίρους,Τοπικούς Φορείς, Επιχειρήσεις, κλπ.

( β ) παράγουν και διανέμουν έντυπο ενημερωτικό υλικό και υλικό διαφημιστικής καμπάνιας αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα,

(γ) οργανώνουν συναντήσεις για συζήτηση επί σχετικών θεμάτων.

(δ) οργανώνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

(ε) ερευνούν τις ανάγκες δεξιοτήτων και κατάρτισης προσωπικού των τοπικών επιχειρήσεων.

(στ) θα ερευνούν τις ανάγκες κατάρτισης και upskilling των ανέργων της τοπικής κοινότητας.