Αρχική Μόνιμοι Συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας για μετατάξεις και αποσπάσεις

Συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας για μετατάξεις και αποσπάσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη, η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας για την αξιολόγηση αιτημάτων των φορέων για την αναγκαιότητα διενέργειας μετατάξεων και αποσπάσεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Κύκλος 2020. Η ανάρτηση των εγκεκριμένων θέσεων θα πραγματοποιηθεί σε άμεσο χρόνο.

Επίσης την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει για να εξετάσει αιτήματα για αποσπάσεις/ μετατάξεις για λόγους υγείας, για αμοιβαία μετάταξη και αιτήματα συνυπηρέτησης, τα οποία έχουν υποβληθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2020. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων και η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων θα γίνει άμεσα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλείσθε για την αποστολή email στο [email protected]