Αρχική Περιφέρειες Συνάντηση τοπικής ομάδας φορέων για το έργο BIOREGIO

Συνάντηση τοπικής ομάδας φορέων για το έργο BIOREGIO

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Την πρώτη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκομένων Φορέων (Local Stakeholder Group – LSG) του έργου BIOREGIO διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τo Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το έργο BIOREGIO χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020  και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων. Με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες, το πρόγραμμα BIOREGIO επιδιώκει να επηρεάσει τις οικονομικές πολιτικές αναφορικά με την αποδοτική χρήση οργανικών πόρων και να ενισχύσει την περιφερειακή βιο-οικονομία. Το έργο προωθεί την τεχνογνωσία σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες καθώς και τα μοντέλα συνεργασίας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το πλαίσιο υλοποίησης του έργου και ο ρόλος της τοπικής ομάδας των εμπλεκομένων φορέων. Συμμετέχοντες  φορείς ήταν το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το ΔΙΠΑΕ, το ΕΒΕΘ και η Ανατολική Α.Ε., οι οποίοι αποτελούν μέλη της τοπικής ομάδας εμπλεκομένων φορέων που συστήνεται για τους σκοπούς του εν λόγω έργου. Στην τοπική ομάδα θα προστίθενται συνεχώς μέλη που θα συνεισφέρουν στους σκοπούς του έργου έως και την ολοκλήρωσή του.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν τεχνολογικά στοιχεία και λύσεις για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε ρεύματα οργανικών αποβλήτων από τους εκπροσώπους του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ενώ οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία και τα εργαλεία πολιτικής που μπορούν να την στηρίξουν σε επίπεδο περιφερειακού προγράμματος. Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές που εφαρμόζουν τους κανόνες της κυκλικής οικονομίας. Από τον εκπρόσωπο της Ανατολική Α.Ε. σημειώθηκε η δυνατότητα και η σημασία ανάπτυξης συνεργειών με άλλα συναφή έργα του προγράμματος INTERREG EUROPE που υλοποιούνται στην Περιφέρεια. Ο εκπρόσωπος του ΕΒΕΘ ανέφερε ότι σχετικές πρακτικές εφαρμόζονται ήδη, παρόλο που οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον όρο «κυκλική οικονομία» δεν είναι ευρέως γνωστές, παραθέτοντας σχετικά παραδείγματα. Ο εκπρόσωπος του ΔΙΠΑΕ τόνισε την σπουδαιότητα της μεταφοράς τεχνογνωσίας, αλλά και της αύξησης της δυνατότητας εφαρμογής της στην Ελλάδα και σημείωσε την ανάγκη να δοθούν κίνητρα από την πολιτεία και κεφάλαια για την εισαγωγή των τεχνολογιών αυτών στην παραγωγική διαδικασία. Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ τόνισε την ιδιαίτερη ανάγκη για την ύπαρξη καταλόγου βέλτιστων πρακτικών και την ολοκλήρωση των έργων π.χ. διαχείρισης αποβλήτων που θα συνεισφέρουν στην συνολική ανάπτυξη, αλλά και στην επίτευξη των αξιών που πρεσβεύει η κυκλική οικονομία. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τις δυνατότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας στα οικολογικά ρεύματα, καθώς και τη σημασία της ως καταλύτη για την επίτευξη της αειφορικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.

Η επόμενη συνάντηση της ομάδας εμπλεκομένων φορέων θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο BIOREGIO:

www.interregeurope.eu/bioregio