Αρχική Οικονομία Συν-Εργασία: Σήμερα πληρώνονται 36.515 εργαζόμενοι για τον Οκτώβριο

Συν-Εργασία: Σήμερα πληρώνονται 36.515 εργαζόμενοι για τον Οκτώβριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, καταβάλλεται η αναλογία μισθού του Οκτωβρίου σε 36.515 εργαζόμενους ενταγμένους στον μηχανισμό Συν-Εργασία. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 7,6 εκατ. ευρώ. Ο μηχανισμός Συν-Εργασία θα εφαρμοστεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου και μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης έχουν προσληφθεί έως και τις 31 Αυγούστου του 2021.

Υπενθυμίζεται πως ο μηχανισμός προβλέπει ενίσχυση 60% επί του μισθού που αντιστοιχεί στον χρόνο για τον οποίο ο εργαζόμενος δεν απασχολείται (έως 50% που προβλέπει η σύμβασή του), ενώ προβλέπει και επιδότηση του 100% των εισφορών. Επίσης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ένταξη των εργαζομένων μίας επιχείρησης στη Συν-Εργασία δεν μπορούν να απολυθούν ούτε οι ίδιοι, ούτε κανείς άλλος εργαζόμενος.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να ενταχθούν

Στις επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον μηχανισμό για τον Νοέμβριο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Α΄ ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Α΄ ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό μέχρι 30/11/2021.

Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό – Α’ ΦΑΣΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι  του ιδιωτικού τομέα που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης Συν-Εργασία εντός του έτους 2021 θα λάβουν στα  μέσα Ιανουαρίου 2022 αναλογία του επιδόματος αδείας, υπολογιζόμενη επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.

Η αναλογία του επιδόματος αδείας ανέρχεται, για κάθε μήνα ένταξης των εργαζομένων στον μηχανισμό Συν-Εργασία, σε 1/25 επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας των δικαιούχων εργαζομένων.

Συνεπώς, για τον υπολογισμό σε ετήσια βάση του ποσού που καταβάλλεται σε κάθε εργαζόμενο, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα υπαγωγής του στον μηχανισμό και τα καταβαλλόμενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της υποβολής δηλώσεων (Α’ και Β’ Φάση) από τις επιχειρήσεις – εργοδότες για την ένταξη εργαζομένων τους στον μηχανισμό για τον μήνα Δεκέμβριο 2021.