ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από 1ης Ιουνίου και τουλάχιστον έως τις 30 Σεπτεμβρίου ή για όσο κριθεί αναγκαίος θα βρίσκεται σε ισχύ ο Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης, με την ονομασία «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι ένα εργαλείο που θα συμβάλλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας σε μία περίοδο βαθύτατης ύφεσης. Η αντιπολίτευση αντιδρά έντονα υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε οριζόντα μείωση μισθών 20%. Τα εργατικά συνδικάτα από την πλευρά τους εκφράζουν ανησυχία για το εάν είναι πραγματικά προσωρινές οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, που φέρνει η πανδημία ή ήρθαν για να μείνουν. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι ακριβώς προβλέπει ο μηχανισμός.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο γερμανικό μοντέλο Kurzarbeit. Με βάση τα όσα αποφασίστηκαν ο εργοδότης θα μπορεί να μειώνει τον χρόνο εργασίας του εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης έως και 50% υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας.  Να θυμίσουμε ότι ήδη έχει δοθεί η δυνατότητα για εκ περιτροπής εργασία και προσωπικό ασφαλείας, επομένως αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω των συγκεκριμένων μηχανισμών.

Το κράτος θα καλύπτει κατά 60% το εισόδημα του εργαζόμενου για τον χρόνο που δεν θα εργάζεται. Σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή μετά την ανωτέρω προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ ολοκλήρου. Αυτό σημαίνει όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας ότι οι εργαζόμενοι τελικά θα λαμβάνουν από το 80% έως το 100% του μισθού τους.

Στην περίπτωση μισθού των 1.000 ευρώ με μείωση του χρόνου εργασίας κατά 50%, ο εργοδότης θα καταβάλλει τα 500 ευρώ και το κράτος θα καταβάλλει 300 ευρώ. Ο εργαζόμενος θα λαμβάνει έτσι μισθό 800 ευρώ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν τον μηχανισμό θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως ΚΑΔ. Στον μηχανισμό θα συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες. Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Επίσης ο μηχανισμός θα αφορά και  τις εποχικές επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής  θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν σε αυτές, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.

Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται στο καθεστώς αυτό ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας (απόλυση), ενώ απαγορεύεται και η μείωση του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.