Αρχική Συμβασιούχοι Συμβασιούχοι: 7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου

Συμβασιούχοι: 7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ “ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ”» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), ανακοίνωσε 7 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου.

Οι θέσεις:

  • ΠΕ Παιδιάτρων (1)
  • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (2)
  • ΠΕ Ψυχολόγων (1)
  • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1)
  • ΠΕ Νοσηλευτών (2)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους, με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 καθώς και όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας (Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις», Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, Τ.Κ.15124).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμαρουσίου και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.maroussi.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την προκήρυξη εδώ: Δήμος Αμαρουσίου