Αρχική Δήμοι Σύμβαση για την ανάπλαση τμήματος της παλαιάς πόλης του Αγρινίου

Σύμβαση για την ανάπλαση τμήματος της παλαιάς πόλης του Αγρινίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο της ανάπλασης της παλαιάς πόλης του Αγρινίου, προχώρησε ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου.

Το έργο, («Ανάπλαση των Ο.Τ. 63-64 και Ο.Τ. 66 Σχεδίου Πόλης Αγρινίου»), προϋπολογισμού 855.000 ευρώ από τον Πράσινο Ταμείο και  ίδια έσοδα του Δήμου,  περιλαμβάνει μια από τις πλέον κεντρικές περιοχές της πόλης.

‘Οπως ενημερώνει ο Δήμος, αποτελεί τμήμα της παλαιάς πόλης του Αγρινίου (πυκνοδομημένο τμήμα του σχεδίου πόλης Αγρινίου του 1852) με σοκάκια και πεζοδρόμους μεταξύ των κελύφων των  παλαιών κτισμάτων που κοσμούνται με αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά στοιχεία του 18ου αιώνα.

«Το κέντρο της πόλης εξελίσσεται σε ένα χώρο κατάλληλο για την ανάπτυξη της εμπορικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά ποικίλων κοινωνικών δράσεων. Η αναβάθμιση της περιοχής περικλείει το όραμά μας για ένα Αγρίνιο σύγχρονο και λειτουργικό. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε όπως αξίζει σε μας  και τα παιδιά μας»,  όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί κομμάτι  της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Συνδέεται με το έργο της  «Επέκτασης και αναβάθμισης δικτύου πεζοδρόμων πόλης» προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ  που περιλαμβάνει μια σειρά νέων πεζοδρομήσεων στο εσωτερικό της πόλης του Αγρινίου και χρηματοδοτείται από το  Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020.