Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/02/2020-13/02/2020

Τηλέφωνο: 22510 36131

Δείτε την προκήρυξη εδώ