Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική” για το Οφθαλμιατρείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

8 άτομα για τις ανάγκες καθαριότητας

6 άτομα για τις ανάγκες φύλαξης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/12/2019-16/12/2019

Τηλέφωνο: 213 2052814, 213 2052836