Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο ΓΟΕΒεΠ Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο ΓΟΕΒεΠ Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δι’αρκειας 3 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/01/2020-04/02/2020

Τηλέφωνο: 2310 543860

Δείτε την προκήρυξη εδώ