Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γενικό Νοσκομείο Χαλκίδας – Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Καρύστου – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης, ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων ΥΕ Καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/01/2020-03/02/2020

Τηλέφωνο: 22223 50155

Δείτε την προκήρυξη εδώ