Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τηλέφωνο: 28210 22371, 28210 22365

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%92%CE%9546907%CE%A4-6%CE%A7%CE%95?inline=true