Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δήμο Τυρνάβου

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δήμο Τυρνάβου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/04/2020-13/04/2020

Τηλέφωνο: 24923 50127
Δείτε την προκήρυξη εδώ