Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πεντέλης

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πεντέλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/01/2020-09/01/2020

Τηλέφωνο: 213 2050078, 213 2050088

Δείτε την προκήρυξη εδώ