Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μυτιλήνης

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μυτιλήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

13 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
27 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Τηλέφωνο: 22513 50596

Δείτε την προκήρυξη εδώ