Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μυκόνου

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μυκόνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Τηλέφωνο: 22893 60100, 22893 60124, 22893 60118

Δείτε την προκήρυξη εδώ