Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόβου, διάρκειας 2 μηνών.

Τηλέφωνο: 213 2019621, 213 2019604

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%93%CE%A6%CE%A9%CE%9A%CE%A1-%CE%97%CE%A6%CE%A0?inline=true