Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μεταμόρφωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/12/2019-09/01/2020

Τηλέφωνο: 213 2012900

Δείτε την προκήρυξη εδώ