Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δήμο κεντρικής Κέρκυρας και διαποντίων Νήσων

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δήμο κεντρικής Κέρκυρας και διαποντίων Νήσων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έως 12-07-2020.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/02/2020 – 13/02/2020

Τηλέφωνο: 26613 62773, -776

Δείτε την προκήρυξη εδώ