Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ελασσόνας

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ελασσόνας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Τηλέφωνο: 24933 50254, 24933 50240

Δείτε την προκήρυξη εδώ