Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Χαλκηδόνος

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Χαλκηδόνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Οικονομολόγος
1 ΔΕ Διοικητικού

Τηλέφωνο: 23913 30143

Δείτε την προκήρυξη εδώ