Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ασπροπύργου

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ασπροπύργου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ασπροπύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2020, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος
2 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι
1 ΔΕ Μάγειρας

Τηλέφωνο:

210 5582104-5