Αρχική Δήμοι Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αιγάλεω

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αιγάλεω

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με άδεια Γ’ Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
27 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Τηλέφωνο: 213 2044906, 213 2044959