Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας
1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/02/2020-10/02/2020

Τηλέφωνο: 26953 60324, 26953 60415, 26953 60385

Δείτε την προκήρυξη εδώ