Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην εφορεία αρχαιοτήτων Πέλλας

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην εφορεία αρχαιοτήτων Πέλλας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης
1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Εργασιών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/02/2020-03/03/2020

Τηλέφωνο: 23810 24356
Δείτε την προκήρυξη εδώ