Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην εφορεία αρχαιοτήτων Χίου

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην εφορεία αρχαιοτήτων Χίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 30-06-2020, με δυνατότητα παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.
15 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές και αναστηλωτικές εργασίες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από 09/04/2020 έως και 15/04/2020.

Τηλέφωνο: 22710 44238, 44738, 44650
Δείτε την προκήρυξη εδώ