Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην ΔΕΗ Δράμας

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην ΔΕΗ Δράμας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Δράμας, ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/04/2020-04/05/2020

Τηλέφωνο: 25210 50111

Δείτε την προκήρυξη εδώ