Αρχική Επιχειρήσεις Σύμφωνο συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με την ΕΥΑΘ

Σύμφωνο συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με την ΕΥΑΘ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) για την χορήγηση υποτροφιών ύψους 23.500 ευρώ ετησίως, με δυνατότητα έρευνας σε πραγματικό χρόνο στο εργασιακό περιβάλλον της Επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χορήγηση δύο υποτροφιών ετησίως (από 7.000 ευρώ η καθεμία) σε φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, για μεταπτυχιακά προγράμματα συναφή με τις δραστηριότητες της ΕΥΑΘ, και μίας υποτροφίας ανά τετραετία σε υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, με συνολική διάρκεια τα τέσσερα έτη για κάθε υπότροφο ύψους 9.500 ευρώ ετησίως. Η προκήρυξη των υποτροφιών και η επιλογή των φοιτητών θα γίνονται από τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα, ενώ τα θέματα των διπλωματικών εργασιών και της διδακτορικής έρευνας θα επιλέγονται με τη συμμετοχή της ΕΥΑΘ και μέρος τους θα εκπονείται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Ταυτοχρόνως, η ΕΥΑΘ θα αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις και την τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη του ΑΠΘ σε θέματα σχετικά με συστήματα πληροφορικής, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, ποιότητα υδάτων και διαχείριση αποβλήτων, ό,τι δηλαδή άπτεται της ζώνης δραστηριότητας της εταιρείας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι, επίσης, η πρόβλεψη για διεξαγωγή πρακτικής άσκησης φοιτητών σε υπηρεσίες και εγκαταστάσεις της Εταιρείας, με παράλληλη εκπόνηση εργασιών σε θέματα που αποτελούν κοινό τόπο ανάμεσα στις δράσεις της εταιρείας και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα των τμημάτων του ΑΠΘ.

Σε δηλώσεις του, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας ανέφερε ότι “η ΕΥΑΘ μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επιστημονικό δυναμικό και την τεχνογνωσία που διαθέτει το ΑΠΘ. Αυτός είναι ένας πολύ βασικός ρόλος τον οποίο αναλαμβάνει διαρκώς το Πανεπιστήμιο, να είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και να προσφέρει παράλληλα ευκαιρίες επίλυσης πραγματικών προβλημάτων στους φοιτητές, τους Καθηγητές και τους ερευνητές του”.

Συνέχισε, λέγοντας ότι “το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Συμφώνου Συνεργασίας είναι ότι η ΕΥΑΘ αναλαμβάνει την υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίοι θα μελετήσουν συγκεκριμένα προβλήματα της εταιρείας. Πρόκειται για μια συνεργασία από την οποία αναμένεται να προκύψουν εξαιρετικά αποτελέσματα καθώς, μεταξύ άλλων, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα Πανεπιστήμια να συνεργάζονται με τους φορείς και με μεγάλες εταιρείες και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας”.

“Χαίρομαι που, εκτός από γείτονες τοπογραφικά, θα γίνουμε και στενοί συνεργάτες με το ΑΠΘ”, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Γιάννης Κρεστενίτης. “Το δημόσιο πανεπιστήμιο, άλλωστε, οφείλει να συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, όπως η ΕΥΑΘ. Επιχειρώντας λοιπόν μια στενότερη συνεργασία, εκτός από την πρακτική άσκηση, που είναι μια χρήσιμη διαδικασία για τους προπτυχιακούς φοιτητές, προχωράμε σε πρακτική, χρηματική βοήθεια στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, πρωτίστως γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι στους νέους επιστήμονες, να παραμείνουν στη χώρα και να στελεχώσουν υπηρεσίες σαν τη δική μας. Προσβλέπουμε πολύ στη βοήθεια του ΑΠΘ, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του κοινού της Θεσσαλονίκης με παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στην ύδρευση και στην αποχέτευση”, υπογράμμισε.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας περιλαμβάνει, επίσης, διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων, υλοποίηση εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων, από κοινού διεκδίκηση και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, συμμετοχή επιστημονικού προσωπικού του ΑΠΘ σε ομάδες εργασίας που συνιστά η ΕΥΑΘ, εκπόνηση από το ΑΠΘ μελετών και υπηρεσιών εκπαίδευσης-κατάρτισης σε στελέχη της εταιρείας.

Το σύμφωνα συνεργασίας, το οποίο υπεγράφη στην Αίθουσα της Συγκλήτου του ΑΠΘ, φέρει τις υπογραφές του Πρύτανη ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα και του Καθηγητή Γιάννη Ν. Κρεστενίτη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΑΘ.