Αρχική Υπουργεία Συγκροτείται Εθνική Επιτροπή για τον ενεργειακό σχεδιασμό και το κλίμα

Συγκροτείται Εθνική Επιτροπή για τον ενεργειακό σχεδιασμό και το κλίμα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, για τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα, η οποία θα αναλάβει την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο θα υποβληθεί στην Κομισιόν.

Θα προηγηθεί ευρεία ανοικτή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς (αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, εμπειρογνώμονες, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις σε θέματα ενέργειας και κλίματος, εκπρόσωποι εργαζομένων), είτε στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Επιτροπής, είτε σε ειδικές ημερίδες.

Το ΥΠΕΝ επισημαίνει ότι για πρώτη φορά θα διαμορφωθεί ένας σαφής οδικός χάρτης για τον ενεργειακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών σε όλο το φάσμα του ενεργειακού τομέα.

Στο έργο της η επιτροπή θα υποστηριχθεί από δύο ομάδες εργασίες, για την Επεξεργασία Μέτρων, Πολιτικών και Μοντέλων, καθώς και για την Ανάλυση, Μελετών και Αξιολόγηση Επιπτώσεων. Θα δημιουργηθούν, επίσης, έξι τεχνικές υπο-ομάδες εργασίας, για τη συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη και επεξεργασία των σχετικών ενοτήτων του ΕΣΕΚ:

o Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

o Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

o Ενεργειακή Απόδοση

o Ενεργειακή Ασφάλεια

o Αγορά Ενέργειας

o Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα