Αρχική Δήμοι Σύγχρονο εξοπλισμό προώθησης ΑΠΕ και ηλεκτροκίνησης αποκτά ο δήμος Ρεθύμνης

Σύγχρονο εξοπλισμό προώθησης ΑΠΕ και ηλεκτροκίνησης αποκτά ο δήμος Ρεθύμνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην προμήθεια σύγχρονου, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εξοπλισμού προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτροκίνησης, προχωράει ο δήμος Ρεθύμνου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής κατοίκων κι επισκεπτών. Συγκεκριμένα ο δήμος υλοποιεί πιλοτική επιδεικτική δράση η οποία επικεντρώνεται στους τρόπους αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών και ειδικότερα στην ηλεκτροκίνηση, αξιοποιώντας δυνατότητες κι ευκαιρίες που προσφέρουν ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία μετέχει ως εταίρος (partner) όπως είναι το πρόγραμμα Interreg MED, που υποστηρίζει πολιτικές και πρακτικές για την βιώσιμη ανάπτυξη σε 6 χώρες της Μεσογείου.

Ο δήμος Ρεθύμνης , ως εταίρος του INCIRCLE και ως νησιωτικός δήμος που υποδέχεται περισσότερους από 500.000 επισκέπτες ετησίως, όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή, προχωράει στο συγκεκριμένο έργο συνολικού προϋπολογισμού 85.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και Εθνικούς Πόρους και εντάσσεται στον άξονα πρωτοβουλίας: «Προστασία των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής κληρονομιάς» και στην θεματική ενότητα: «Βιώσιμος Τουρισμός» που προωθεί την ανάπτυξη του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές των συμμετεχουσών χωρών τη Μεσογείου.

Στο πλαίσιο αυτό θα τοποθετηθούν δύο φωτοβολταϊκά στέγαστρα για στάθμευση οκτώ οχημάτων και τεσσάρων οχημάτων, αντίστοιχα, ένας Σταθμός Φόρτισης για δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μία διάταξη φόρτισης δέκα ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών. Παράλληλα μέσω του συγκεκριμένου έργου, ο δήμος θα υλοποιήσει τις απαραίτητες διαγραμμίσεις και θα τοποθετήσει σήμανση και ενημερωτικές πινακίδες. Από το τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του δήμου Ρεθύμνης επισημαίνεται πως τα οφέλη που θα αποκομίσει ο δήμος και οι κάτοικοί του από το συγκεκριμένο έργο αφορούν στα εξής: «Τα στέγαστρα που θα τοποθετηθούν θα παράγουν την ενέργεια που απαιτείται για την κίνηση ενός ηλεκτρικού οχήματος για περίπου 225.000 χιλιόμετρα, θα ενισχυθεί το κοινόχρηστο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καθώς επίσης θα προωθηθεί η ηλεκτροκίνηση και θα ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω οι δημότες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας».