Στρατός Ξηράς: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για τις 418 θέσεις εργασίας

0
15
Μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις 418 θέσεις εργασίας στο στρατό ξηράς.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για 2 προκυρύξεις που αφορούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς, για βραχεία περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών ετών, σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
Ειδικότερα, οι θέσεις αφορούν:
  • 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών ετών.
  • 160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων (Ε∆) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών ετών.
Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται μέχρι τις 13.11.2020.
Δείτε την προκήρυξη εδώ και εδώ.