Αρχική Μόνιμοι Στρατός Ξηράς: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για τις 418 θέσεις εργασίας

Στρατός Ξηράς: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για τις 418 θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις 418 θέσεις εργασίας στο στρατό ξηράς.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για 2 προκυρύξεις που αφορούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς, για βραχεία περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών ετών, σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
Ειδικότερα, οι θέσεις αφορούν:
  • 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών ετών.
  • 160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων (Ε∆) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών ετών.
Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται μέχρι τις 13.11.2020.
Δείτε την προκήρυξη εδώ και εδώ.