Αρχική ΑΣΕΠ Στρατός Ξηράς: Aιτήσεις για 964 θέσεις ΕΠΟΠ – Προθεσμία και δικαιούχοι

Στρατός Ξηράς: Aιτήσεις για 964 θέσεις ΕΠΟΠ – Προθεσμία και δικαιούχοι

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργές εξακολουθούν να είναι οι αιτήσεις για την προκήρυξη του υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σχετικά με την κάλυψη 964 θέσεων εργασίας Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Στρατό Ξηράς.

Οι ειδικότητες αφορούν τα Όπλα – Σωμάτων.

Η  προκήρυξη εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες και είναι μία από τις τέσσερις προκηρύξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθούν συνολικά 1.700 θέσεις ΕΠΟΠ, στις Ένοπλες Δυνάμεις το 2023.

Οι αιτήσεις για την πλήρωση των θέσεων στο Στρατό Ξηράς, πρόκειται να μείνουν ενεργές, μέχρι και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://epop.army.gr.

Τα απαραίτητα προσόντα

Τα απαιτούμενα προσόντα που οφείλουν να διαθέτουν οι υποψήφιοι για όλες τις προκηρύξεις είναι τα εξής:

  1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1996 έως 31-12-2004). Οι υπηρετούντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠΟΠ (γεννηθέντες από 1-1-1993 έως 31- 12-2004).
  2. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ οι άνδρες και 1,55μ οι γυναίκες.
  3. Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητα- εξειδίκευση στο Παράρτημα «Α» της παρούσας.
  4. Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
  5. Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

Ολόκληρη η προκήρυξη για τον Στρατό Ξηράς

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf).

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που αναφέραμε παραπάνω, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.army.gr.

Οι υποψήφιοι ταυτοποιούνται στην ανωτέρω εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Η διεκπεραίωση της αίτησής τους (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση δικαιολογητικών, οριστικοποίηση) πραγματοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά.

Ως απόδειξη οριστικής υποβολής της αίτησης, η εφαρμογή θα παράγει μετά την οριστικοποίηση της αίτησης αντίγραφο αυτής, ως αποδεικτικό οριστικής υποβολής της καθώς και Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (μηχανογραφικό αρχείο pdf με μοναδικό κωδικό αίτησης υποψηφίου), τα οποία οφείλουν να εκτυπώσουν – αποθηκεύσουν όλοι οι υποψήφιοι.

Μετά την οριστικοποίηση και έως την ανακοίνωση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά, δε θα είναι δυνατή καμία διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ούτε και η υποβολή νέας αίτησης. Θα είναι δυνατή η συμπλήρωση μόνο των αιτήσεων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας που θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά, μετά τη λήξη της οποίας δεν θα είναι δυνατή ουδεμία διόρθωση- συμπλήρωση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μόνο μία από τις ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη, εφόσον διαθέτουν τις απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε τα δικαιολογητικά να αντιστοιχούν στις γραμματικές γνώσεις και προσόντα της ειδικότητας που δηλώνουν, να είναι πλήρη, επικυρωμένα και μεταφρασμένα.

Τι μοριoδοτεί τις προσλήψεις ΕΠΟΠ

Σύμφωνα με την προκήρυξη στις προσλήψεις των ΕΠΟΠ μοριοδοτείται και η γνώση ξένης γλώσσας ως εξής:

  • Επίπεδο καλής γνώσης / Β2 – 50 Μόρια
  • Επίπεδο πολύ καλής γνώσης / Γ1 – 100 Μόρια
  • Επίπεδο Άριστης γνώσης / Γ1 – 150 Μόρια