Αρχική Επιχειρήσεις «Στοίχημα» η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων 12,6 δις ευρώ

«Στοίχημα» η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων 12,6 δις ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σειρά επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου αλλά τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων οικονομικών προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δημοσίων επενδύσεων περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Η Eλλάδα σχεδιάζει να αξιοποιήσει το σύνολο των  δανείων ύψους 12,6 δις. ευρώ που μπορεί να λάβει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της χρηματοδοτικής στήριξης των επιχειρήσεων, κινητοποιώντας παράλληλα ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 12,6 δις. ευρώ.

Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι τα συγκεκριμένα κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επιπρόσθετων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων ώστε να περιοριστούν

  • το πολύ μεγάλο παραγωγικό κενό της οικονομίας που το 2020 προβλέπεται να φτάσει στο 12,3%
  • το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο επενδύσεων που χαρακτηρίζει την οικονομία της τελευταία 10ετία (το 2019 οι επενδύσεις έφτασαν στο 10,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 22,2% του μέσου όρου της ευρωζώνης
  • το σημαντικά υψηλότερο κόστος δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με το μέσο όρο της ευρωζώνης.

Τα δάνεια θα κατευθυνθούν σε μακροπρόθεσμες βιώσιμες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και όχι για ραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, με προστιθέμενη παραγωγική αξία για την οικονομία, την απασχόληση, τις εξαγωγές, τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό.

Στις δράσεις  για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα αντιμετωπίσουν τις υπόλοιπες προκλήσεις είναι :

  • ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης,
  • αναβάθμιση της εποπτείας της αγοράς,
  • περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών μέσω της ψηφιοποίησης, καθώς και
  • ενοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί αδειών και επιθεωρήσεων.

Πώς θα κινητοποιηθούν τα ιδιωτικά κεφάλαια

Η Ελλάδα προτείνει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης υπό μορφή δανείων για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων προτείνοντας ταυτόχρονα πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.

Συγκεκριμένα προτείνει πρόσθετες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα απλοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, νέα κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας και του εξαγωνικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον σχετικό δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας (Ease of doing Business) και σε άλλους δείκτες ανταγωνιστικότητας, την αναδιάρθρωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.α.

Οι προωθούμενες επενδύσεις είναι ιδιωτικές επενδύσεις συγχρηματοδοτούμενες (τουλάχιστον κατά 50%) με τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς θεσμούς (EIB, EBRD) και αφορούν επιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την καινοτομία, τις οικονομίες κλίμακος και τις υψηλότερες εξαγωγές.

Στο σκέλος των επενδύσεων και τον μετασχηματισμό της οικονομίας αναμένεται να διατεθούν 4 δις. ευρώ μέσω των επιδοτήσεων που θα λάβει η Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται :

  • βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης μέσω επιτάχυνσης του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, αλλαγές στην οργανωτική δομή των δικαστηρίων, αναβάθμιση των συστημάτων τήρησης αρχείων των δικαστηρίων και αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων για δικαστές.
  • βελτίωση της φορολογικής διοίκησης με δράσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής μέσω πλήρους κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας, ευθυγράμμιση του φόρου ακίνητης περιουσίας με τις αξίες της αγοράς, νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνός, αλκοόλ και ενέργεια), πρόσθετα μέτρα και κίνητρα αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εμβληματικού χαρακτήρα μεταρρύθμιση κρίνεται η καθιέρωση των ταμειακών μηχανών νέας τεχνολογίας σε ολόκληρη τη χώρα οι οποίες θα συνδέονται on-line με τις φορολογικές αρχές.