ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τέλος Ιανουαρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις,  το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναμένεται να προχωρήσει στην εμβόλιμη πληρωμή για την καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21.

Η συγκεκριμένη πίστωση θα αφορά όσους έχουν υποβάλλει αίτηση από την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου αλλά και όσους υποβάλλουν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2020.

Γι’ αυτό το λόγο για όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2019 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν οριστική υποβολή της η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2020.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou.

Μετά τις 15/01/2020 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτηση Α21 θα κλείσει οριστικά και δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αίτησης για το έτος 2019.

Η συγκεκριμένη πίστωση θα αφορά όσους έχουν υποβάλλει αίτηση από την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου αλλά και όσους υποβάλλουν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2020.

Γι’ αυτό το λόγο για όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2019 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν οριστική υποβολή της η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2020.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou.

Μετά τις 15/01/2020 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτηση Α21 θα κλείσει οριστικά και δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αίτησης για το έτος 2019.