Αρχική Δήμοι Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘LIFE-EBP’ συμμετέχει ο Δήμος Βριλησσίων

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘LIFE-EBP’ συμμετέχει ο Δήμος Βριλησσίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με τη συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “LIFE- EBP ‘ECOFRIENDLY MULTIPURPOSE BIOBASED PRODUCTS”.

Το πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη βιολογικής προέλευσης προϊόντων πολλαπλών χρήσεων από οργανικά αστικά απόβλητα (υπολείμματα κηπουρικής, οργανικά υπολείμματα κουζίνας κλπ).

Στόχοι του προγράμματος είναι: α) η διερεύνηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών από την εφαρμογή βιοαποβλήτων αστικού τύπου στον αγροτικό τομέα (π.χ. χρήση κόμποστ) και στην ανάπτυξη νέων βιο-προϊόντων στη βιομηχανία (π.χ. βιοπλαστικά) και β) η δημιουργία κοινοπραξιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και προώθηση βιομηχανοποίησης της παραγωγής με χρήση των νέων βιο-προϊόντων.

Στη συνάντηση έγινε η παρουσίαση του προφίλ του Δήμου Βριλησσίων από τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ψηφιακών Εφαρμογών, Αλέξη Μαυραγάνη, καθώς και των υπολοίπων εταίρων, από τους αρμόδιους εκπροσώπους τους για την υλοποίηση του προγράμματος. Επίσης, συζητήθηκαν οι βασικοί στόχοι, το σχέδιο εργασίας και οι προοπτικές αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στο πλαίσιο της κοινής εργασίας των εμπλεκόμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, ο Δήμος Βριλησσίων τα έτη 2021 και 2022 προβλέπεται να:

  • λειτουργήσει  πρότυπη κινητή μονάδα επεξεργασίας των κηπαίων και τροφικών (βιο)αποβλήτων, με τροφοδότηση από προδιαλεγμένο οργανικό υλικό νοικοκυρών και καταστημάτων μαναβικής και εστίασης.
  • συνεργαστεί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά και να αξιολογηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης στη διεθνή αγορά του παραγόμενου βιο-προϊόντος.
  • επικοινωνήσει το πρόγραμμα και τα οφέλη αυτού στους δημότες του και στις τοπικές κοινωνίες και τους διαύλους επικοινωνίας των ευρωπαϊκών φορέων και δήμων εταίρων του

Ο Δήμαρχος της πόλης κ. Ξένος Μανιατογιάννης δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα σύγχρονης διαχείρισης των απορριμμάτων δείχνει τόσο τη δική μας δέσμευση στην υπόθεση της αλλαγής του παρωχημένου και καταστρεπτικού μοντέλου της ταφής και την προσαρμογή μας στη νέα πραγματικότητα της χωριστής συλλογής τους όσο και την αποδοχή και εκτίμηση της προσπάθειάς μας από εξέχοντες εσωτερικούς και διεθνείς εταίρους που προχωρούν με επιτυχία στην αναγκαία μετάβαση».

Ποιοι άλλοι φορείς συμμετέχουν