Αρχική Οικονομία Στο «φως» οι επιχειρήσεις που αισχροκερδούν εν μέσω ακρίβειας – Κατατέθηκε η...

Στο «φως» οι επιχειρήσεις που αισχροκερδούν εν μέσω ακρίβειας – Κατατέθηκε η τροπολογία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη  Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για τη δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.

Η τροπολογία-προσθήκη κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις».

Τι προβλέπει η τροπολογία

  • Με τις διατάξεις της τροπολογίας προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Επιτρέπεται για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, έως τις 30 Ιουνίου 2022, η δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
  • Απαγορεύεται, για το ίδιο χρονικό διάστημα (έως 30 Ιουνίου 2022), η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2021.

Τα άρθρα

Άρθρο 1

Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.

1. Για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή σε περιόδους κρίσης, επιτρέπεται η δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), περί εκτάκτων μέτρων περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας μιας επιχείρησης λαμβάνει χώρα αν:

  • α) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο ύφους μεγαλύτερου από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ή,
  • β) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο για δεύτερη φορά, ανεξαρτήτως ύψους για παραβίαση του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «εμπορική επωνυμία» μιας επιχείρησης νοείται το όνομα, ή η εμπορική ή εταιρική επωνυμία, ή ο διακριτικός τίτλος αυτής, ή άλλο ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα ή σημείο, με το οποίο η επιχείρηση, κατά τρόπο ευδιάκριτο, καθίσταται γνωστή και το οποίο χρησιμοποιεί στην εμπορική της δραστηριότητα, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της, κατά τον χρόνο παραβίασης του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.

3. Οι εμπορικές επωνυμίες των επιχειρήσεων της παρ. 1 μπορούν να δημοσιοποιούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η προθεσμία υποβολής και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου της δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας της επιχείρησης.

4. Το παρόν εφαρμόζεται έως τις 30.6.2022.

Άρθρο 2

Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 του ν. 4818/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’124) τροποποιείται, ως προς το εύρος του πεδίου εφαρμογής της με την προσθήκη σε αυτό των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 30ή.6.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.9.2021.»

«Κάθε διαθέσιμο μέσο για να προστατεύσουμε τον καταναλωτή»

Σημειώνεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης στις αρχές Απριλίου είχε γνωστοποιήσει την απόφαση του να φέρει ρύθμιση στη βουλή όπου θα επιτρέπει στην Γ.Γ. Καταναλωτή να δημοσιοποιεί την επωνυμία των εταιρειών που κάνουν αισχορκέρδεια.

«Πάντα υπάρχει η επιφύλαξη της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής! Για μένα την ώρα του πολέμου η αισχροκέρδεια δεν είναι απλά τέτοια, είναι μαυραγορητισμός. Είμαστε σε μια εποχή που κανείς δεν μπορεί να βγάζει κέρδος, εκμεταλλευόμενος τον πληθωρισμό και να πατά στο πόλεμο για να αυξάνει τις τιμές και κερδίζει χρήματα», είπε και ζήτησε την στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκειμένου η διάταξη να είναι πιο ενδυναμωμένη στις δικαστικές αίθουσες εφόσον προσβληθεί από επιχειρήσεις.

«Τώρα έχει έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο να προστατεύσουμε τον καταναλωτή από την αισχροκέρδεια. Οι έλεγχοι έχουν ενταθεί και η πτώση της τιμής φάνηκε σε πρατήριο καυσίμων σε 24 ώρες. Οι έλεγχοι έχουν αρχίσει να αποδίδουν και κατάλαβε η αγορά πως να κινείται. Διαβεβαιώνω τους πολίτες ότι είναι βούληση του πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και εμού να χρησιμοποιήσουμε κάθε εργαλείο για αν βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να περάσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση που η παράνομη εισβολή Ρωσίας έχει φέρει. Αν υπάρξουν και άλλα μέτρα που θα κριθεί σκόπιμο να πάρουμε στο μέλλον, αυστηρότερα, είμαστε εδώ για να τα πάρουμε».