Αρχική Παιδεία Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ο Μπαξεβανάκης

Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ο Μπαξεβανάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη Συνδιάσκεψη του ιδρύματος Friedrich Ebert, η οποία  πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Απριλίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, χαιρέτησε  ο Υφυπουργός Έρευνας & Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης. Τον Υφυπουργό συνόδευαν ο κ. Γεώργιος Μουστάκας, Διευθυντής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και η κ. Όλγα Καφετζοπούλου του Τμήματος Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το διήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Cedefop, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο αποτελεί αρμόδιο οργανισμό της ΕΕ που φέρνει σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη σύνδεσή της με την οικονομία.

Ανταποκρινόμενος στο θέμα της συνδιάσκεψης «Επαγγέλματα, Απασχόληση και Ανεργία στην Ελλάδα- Ο ρόλος της Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων» ο Υφυπουργός επισήμανε την αναγκαιότητα συνεργασίας όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο κ. Μπαξεβανάκης τόνισε ότι η παγκόσμιας εμβέλειας οικονομική κρίση, υπεύθυνη για τους χαμηλούς δείκτες ανάπτυξης και απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας, μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα μέσα από αντισταθμιστικές πολιτικές και ολιστικά συστήματα διάγνωσης που καταλήγουν σε ολοκληρωμένα μοντέλα οργανωμένων δράσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας, προβλεπόμενη δράση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Συγκεκριμένα, επιτελώντας το διττό, επαγγελματικό και κοινωνικό της ρόλο η ΕΕΚ αποβλέπει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς της στην Ελλάδα ώστε οι προσφερόμενες ειδικότητες να συνδέονται με δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας παρέχοντας στους αποφοίτους της δυνατότητα μεγαλύτερης απορροφητικότητας και απασχόλησης και κατάλληλες σύγχρονες δεξιότητες και γνώσεις.

ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι

Είναι χαρά μου που παρευρίσκομαι στη σημερινή σας εκδήλωση, η διοργάνωση της οποίας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνομιλήσουν και να συνεργαστούν εκπρόσωποι υπουργείων, ινστιτούτων εργασίας, συνομοσπονδιών και φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κι είναι, πράγματι, αναγκαία η σημερινή συνδιάσκεψη που επικεντρώνεται στο ρόλο που παίζει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το ερώτημα, επομένως, που πρωτίστως καλούμαστε να απαντήσουμε αφορά στον προσδιορισμό του ρόλου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ώστε να μπορεί εν μέσω οικονομικής αστάθειας να συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης.

Είναι, δυστυχώς, γεγονός ότι η χώρα μας πλήττεται από μια παγκόσμιας εμβέλειας οικονομική κρίση, η οποία καθορίζει την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική αγορά εργασίας, γεγονός που συχνά ευθύνεται για τους χαμηλούς δείκτες ανάπτυξης,  τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και την αδυναμία του συστήματος να απασχολήσει μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό. Η δυσμενής αυτή θέση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αντισταθμιστικές πολιτικές, οι οποίες μέσα από ολιστικά συστήματα διάγνωσης καταλήγουν σε ολοκληρωμένα μοντέλα οργανωμένων δράσεων. Και ως προς αυτό συμβάλλει καθοριστικά το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης που οδηγεί στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χρειάζονται οι νέοι, ώστε να μπορούν ως απόφοιτοι να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις. Είναι επομένως καθήκον μας να προάγουμε εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες ενδυναμώνουν τους νέους και παρέχουν πολλαπλές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, οι οποίοι προετοιμάζουν καλύτερα καταρτισμένους πολίτες, διευρύνουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους και τους καθιστούν ικανούς να προσφέρουν υψηλού επιπέδου εργασία που εκσυγχρονίζει το επάγγελμά τους και κατ’ επέκταση επιδρά θετικά στους δείκτες απασχόλησης και παραγωγικής ανάπτυξης.

Στο Υπουργείο Παιδείας αυτό το καθήκον αποτελεί προτεραιότητα. Εργαζόμαστε, δηλαδή, συστηματικά για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν οι παθογένειες που προέκυψαν από την χρόνια εφαρμογή αποσπασματικών, ανεπιτυχών εκπαιδευτικών πολιτικών, οι οποίες απαξίωσαν την Επαγγελματική Εκπαίδευση με αποκορύφωμα την κατάργηση σημαντικών τομέων των ΕΠΑ.Λ., τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών και τη συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού.

Βασικό χαρακτηριστικό της προσπάθειάς μας αποτελεί η υιοθέτηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου που αποβλέπει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, καθώς συνάδει με τους στόχους βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, πλήρους απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους. Με την πραγμάτωση της ολιστικής αυτής προσέγγισης η ΕΕΚ επιτελεί ένα διττό, επαγγελματικό και κοινωνικό ρόλο. Επαγγελματικό, καθώς προετοιμάζει τους απόφοιτους για να εισέλθουν με επιτυχία στο επάγγελμα και να συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος και Κοινωνικό, καθώς περιορίζει τις κοινωνικές ανισότητες και  ενισχύει τη διασύνδεση της ΕΕΚ με την αγορά Εργασίας και την κοινωνία. Ο διττός αυτός ρόλος μετατρέπει την ΕΕΚ σε δυναμικό παράγοντα συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας και αποκαθιστά στη συνείδηση τόσο εκπαιδευτικών παραγόντων όσο και παραγωγικών δυνάμεων τη σημασία που έχει η μεταφορά γνώσης στην παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη.

Με βάση αυτή τη στοχοθεσία επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε συγκεκριμένες δράσεις που υλοποιούμε. Ενδεικτική είναι η δράση λειτουργίας του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας σε συνάρτηση βέβαια με την ΕΕΚ. Η καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων οικονομικής ανάπτυξης, των παραγόντων επιχειρηματικής βιωσιμότητας  και των αναγκών αγοράς εργασίας μπορούν να οδηγήσουν στον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών, στην προσθήκη νέων ειδικοτήτων και τον εμπλουτισμό των επαγγελματικών περιγραμμάτων, αλλαγές που μπορούν να επιτύχουν τη σύζευξη ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης κατάλληλα  καταρτισμένου δυναμικού. Κι εδώ να τονίσω πόσο σημαντική κρίνεται η συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς, αναπτυξιακούς εκπροσώπους της περιφέρειας και άλλους κοινωνικούς φορείς.

Ενδεικτικό παράδειγμα στο πλαίσιο λειτουργίας του μηχανισμού αυτού αποτελεί η προσπάθεια εμβάθυνσης της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με το ΕΙΕΑΔ, ώστε σε πιλοτικό επίπεδο να προκύψουν δεδομένα, τα οποία θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό νέων ειδικοτήτων που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2017 και θα συνδέονται με τους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή θα καταλήξει σε συμπεράσματα σε σχέση με την απορροφητικότητα αποφοίτων της ΕΕΚ και τον προσδιορισμό των απαραίτητων σύγχρονων δεξιοτήτων, τις οποίες πρέπει να αποκτήσουν.

Σε επίπεδο εκπαιδευτικής παρέμβασης θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόγραμμα της μαθητείας, γνωστό και ως ‘Μεταλυκειακό Έτος- Τάξης Μαθητείας’, το οποίο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που προετοιμάζει τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. για την ομαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας, τους προσφέρει εργασιακή προοπτική, εργασιακή κουλτούρα και εμπειρία. Με τη συμμετοχή ήδη 1200 αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη συμβολή του ΟΑΕΔ, Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Επιμελητήριων και τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων δημιουργείται μια γέφυρα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης. Επιτυγχάνεται, δηλαδή, η ενεργός εμπλοκή όλων στην παραγωγική διαδικασία, η εξάσκηση των μαθητευομένων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και η διασύνδεση της σχολικής γνώσης με τις κοινότητες εργασίας και παραγωγής, δημιουργώντας ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην σχολική μονάδα και τις ανάγκες και απαιτήσεις την τοπικής κοινωνίας. Η εργασιακή αυτή εμπειρία και η υψηλού επιπέδου κατάρτιση στο χώρο εργασίας και σχολείου ολοκληρώνεται με τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιημένου τίτλου σπουδών επιπέδου 5 βάσει του Εθνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, γεγονός που επιδρά θετικά στη μελλοντική επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των νέων και βελτιώνει τους δείκτες τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης.  Ήδη το εγχείρημα αυτό έχει γίνει ευρέως αποδεκτό από όλους ενώ φιλοδοξούμε τα επόμενα δύο χρόνια να υπερβούμε τον αριθμό των 8.000 θέσεων μαθητείας και απασχόλησης, με την κινητοποίηση φυσικά εργοδοτών τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα προσφέρουν στους νέους και τις νέες μας ποιοτικές θέσεις μαθητείας που συντελούν στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι πέραν της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου και της υιοθέτησης οργανωμένων δράσεων, απαιτείται και η αλλαγή της νοοτροπίας, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να στηρίξουν πιο δυναμικά την προσπάθεια αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και διασύνδεσής της με την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και εκφράζω την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας στη συνολική αυτή προσπάθεια.