Αρχική Υπουργεία Στο apografi.gov.gr οι αιτήσεις για αμοιβαίες μετατάξεις στο Δημόσιο

Στο apografi.gov.gr οι αιτήσεις για αμοιβαίες μετατάξεις στο Δημόσιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την δημοσιοποίηση αιτημάτων για αμοιβαία μετάταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα ανακοινωσε με εγκύκλιο του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Όπως αναφέρει στην εγκύκλιο του ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία με τη προβλεπόμενη διαδικασία, υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία δημοσιοποιεί το αίτημα του υπαλλήλου, με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το φορέα του υπαλλήλου που ζήτησε αρχικά την αμοιβαία μετάταξη.». Κατόπιν τούτου και μετά τη γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, γίνεται γωστό ότι στο σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/index.php/esk/mutual_transfers.html αναρτήθηκαν τα αιτήματα υπαλλήλων για αμοιβαία μετάταξη σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.

Στον ίδιο σύνδεσμο υπάρχει και η επιλογή «Αίτηση Αμοιβαία Μετάταξη», όπου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το φορέα του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη. Τα εν λόγω αιτήματα θα παραμείνουν αναρτημένα για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τις θέσεις που αναρτώνται, η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης δύναται να ολοκληρωθεί πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών.