Αρχική Χωρίς κατηγορία Στο 6,65% το e-ΑΕΠ της Ελλάδας το 2020, στο 7% το 2021

Στο 6,65% το e-ΑΕΠ της Ελλάδας το 2020, στο 7% το 2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ζωτικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας αποτελεί πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο, υπογραμμίζοντας τη δυναμική που έχει το ψηφιακό κανάλι να παράγει κέρδη προς όφελος των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και του εθνικά παραγόμενου προϊόντος. Από το 2020, την πρώτη χρονιά της υγειονομικής κρίσης, η Ελλάδα άρχισε να αποκτά περίοπτη θέση μεταξύ των οικονομιών της Ευρώπης, που στηρίζουν μεγάλο τμήμα των πωλήσεών τους στο e-commerce.

Το 2020 η Ελλάδα είχε την 4η καλύτερη επίδοση ανάμεσα σε 37 χώρες όσον αφορά τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού εμπορίου στο εθνικό ΑΕΠ (eGDP, eΑΕΠ). Το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε για το 2020 στο 6,65%, ενώ για το 2021 προβλέπεται νέα άνοδος, καθώς το e-commerce εκτιμάται ότι θα συμβάλει με 7% στο ελληνικό ΑΕΠ.

Ενδεικτικό της δυναμικής των online πωλήσεων στην Ελλάδα είναι ότι το 2019 το ψηφιακό εμπόριο εισέφερε μόλις 3,83% του εθνικού ΑΕΠ (3,14% το 2018). Με αυτή την επίδοση η Ελλάδα ξεπερνά το 2020 άλλες χώρες, όπως η Ισπανία η ή Γαλλία με e-GPP 5,63% και 4,79% αντίστοιχα.

Tην πρώτη θέση μεταξύ 37 ευρωπαϊκών χωρών, όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο εισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ, κράτησε το 2020 η Μεγάλη Βρετανία, με το eGDP της χώρας (το ποσοστό του ΑΕΠ που προέρχεται από τις online πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών) να φτάνει στο 9,92%. Στη δεύτερη θέση της ίδιας κατάταξης βρίσκεται η Δανία με e-GDP 6,78%, ενώ σε απόσταση αναπνοής, στην 4η θέση, βρέθηκε η Ελλάδα.

Πρωτιά για την Ελλάδα

Στο μεταξύ, το 2020 οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης στον κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου ανάμεσα σε 37 ευρωπαϊκές οικονομίες εντοπίστηκαν στην Ελλάδα (77%), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου για το 2021. Εκτός από την Ελλάδα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του online τζίρου πέτυχε η Μολδαβία (49%), η Ρωσία (41%), η Ελβετία, η Βόρεια Μακεδονία (37%), και η Σουηδία (36%).

Όπως προκύπτει από την έκθεση, την οποία δημοσιοποίησε ο  Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ο E-commerce Europe και το EuroCommerce, το 2020 οι e-shoppers αντιπροσώπευαν στην Ελλάδα ποσοστό 59% (από 51% έναν χρόνο νωρίτερα). Για το τρέχον έτος το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 63%.

760 δισ. ευρώ οι online πωλήσεις στην Ευρώπη

Το 2020, το συνολικό ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκε σε 757 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10% από τα 690 δισ. ευρώ του 2019. Ατμομηχανή της ευρωπαϊκής αγοράς ecommerce είναι η Δυτική Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας το 64% του συνολικού κύκλου εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C το 2020.

Η Νότια Ευρώπη ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μόλις 16% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ η Κεντρική Ευρώπη (8%), η Βόρεια και η Ανατολική Ευρώπη ακολουθεί (και οι δύο 6%).

Η Δυτική Ευρώπη είχε και το υψηλότερο ποσοστό ηλεκτρονικών αγοραστών (86%), με τους καταναλωτές της Βόρειας Ευρώπης να έπονται (82%).

Οι ηγέτες στον κύκλο εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου B2C παραμένουν η Μεγάλη Βρετανία (236 δισ. ευρώ), η Γαλλία (112 δισ. ευρώ), η Γερμανία (93,6 δισ. ευρώ) και η Ισπανία (68,4 δισ. ευρώ). Η Μεγάλη Βρετανία είχε και το υψηλότερο ποσοστό διαδικτυακών αγοραστών (92%), ενώ ακολουθεί η Ολλανδία (91%), η Δανία, η Ελβετία (90%), η Γερμανία και η Νορβηγία (87%), και τη Σουηδία (86%).

Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό e-shoppers εντοπίστηκε στη Μολδαβία (34%), την Αλβανία (37%), την Ουκρανία και τα Σκόπια (40%), τη Βουλγαρία (42%), και τη Ρωσία (43%).