Αρχική Υγεία Στις μη αναστρέψιμες παθήσεις η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Στις μη αναστρέψιμες παθήσεις η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μια μεγάλη αδικία αποκαθίσταται, με την ένταξη της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας στις μη αναστρέψιμες παθήσεις.

Αυτό εισηγήθηκε η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που έχει συσταθεί για τα ποσοστά αναπηρίας και τις μη αναστρέψιμες παθήσεις και συνεδρίασε χθες. Η Επιτροπή άλλαξε πρόσφατη δική της αρχική εισήγηση, που άφηνε εκτός των χρόνιων παθήσεων τη συγκεκριμένη ασθένεια, ξεσηκώνοντας θύελλα διαμαρτυριών από τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους.

Η Επιτροπή εισηγήθηκε εντέλει την ένταξη στις μη αναστρέψιμες παθήσεις της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, στις περιπτώσεις της πρωτοπαθώς ή δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής της νόσου, όπου ο πάσχων δεν επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα λειτουργικότητας.

Όπως έγινε γνωστό, το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία θα περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η απόδοση των ποσοστών αναπηρίας ανά πάθηση και ο χαρακτηρισμός μίας πάθησης ως μη αναστρέψιμης, πραγματοποιείται μετά από γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής (αποτελούμενης από γιατρούς διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, καθηγητών πανεπιστημίων κλπ.), η οποία λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα και τις γνώμες των αρμόδιων επιστημονικών συλλόγων και φορέων.

Ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας αναθεωρήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ με την υπουργική απόφαση της 8ης Ιανουαρίου 2018, οι μη αναστρέψιμες παθήσεις διευρύνθηκαν από 43 σε 143.