Αρχική Εργασιακά Στην Κύπρο χιλιάδες καθηγητές μέσω διαγωνισμού τύπου ΑΣΕΠ

Στην Κύπρο χιλιάδες καθηγητές μέσω διαγωνισμού τύπου ΑΣΕΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Χιλιάδες Έλληνες, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές ανοίγουν “φτερά” προς την Κύπρο μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών στα σχολεία της Μεγαλονήσου, με διαγωνισμό, ο οποίος προσομοιάζει τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Η άσχημη οικονομική κατάσταση στη χώρα και η αναμονή -επί ματαίω- για διορισμό, έστω και σε θέσεις αναπληρωτών στην Ελλάδα, ωθούν εκπαιδευτικούς από όλη την χώρα να αναζητήσουν πιο “στέρεες” επαγγελματικές ρίζες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΕΘΝΟΥΣ, το υπουργείο Παιδείας της Κύπρου ανακοίνωσε ότι ο διαγωνισμός θα γίνει προς το τέλος της χρονιάς, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι Ελληνες εκπαιδευτικοί. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει για τον διαγωνισμό είναι ότι ήδη, στη χώρα μας, φροντιστήρια, που προετοιμάζουν υποψήφιους για τέτοιους διαγωνισμούς έχουν «κόψει ταρίφα» για τα μαθήματα που θα παρέχουν στους ενδιαφερόμενους, η οποία φτάνει στα 2.500 ευρώ για εννέα εβδομάδες. Μάλιστα, τα περισσότερα φροντιστήρια ξεκινούν τα μαθήματα από αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να προετοιμάσουν τους ενδιαφερόμενους για τον διαγωνισμό, ο οποίος τοποθετείται, σύμφωνα πάντα με το κυπριακό υπουργείο Παιδείας, μεταξύ Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017.

Εξάλλου, η εξεταστέα ύλη έχει ήδη δημοσιευτεί, προκειμένου να υποψήφιοι να προλάβουν να τη μελετήσουν έως τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Το ενδιαφέρον από τους Ελληνες αναμένεται να είναι αυξημένο, αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη στην επετηρίδα των εκπαιδευτικών Κύπρου έχουν γραφτεί από προηγούμενα χρόνια κοντά στους 12.000-13.000 Ελληνες.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, εκπρόσωποι των σωματείων εκπαιδευτικών τονίζουν ότι η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και η ανεργία οδηγούν τους νέους πτυχιούχους, υποψήφιους εκπαιδευτικούς να στραφούν προς τα σχολεία της Κύπρου, καθώς δεν έχουν να συναντήσουν και το εμπόδιο της γλώσσας. Άλλωστε οι διορισμοί στην Ελλάδα σε σχολεία της δημόσιας Εκπαίδευσης είναι μηδενικοί. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι νέοι ξέρουν ότι δεν έχουν καμία προοπτική στα επόμενα χρόνια να διοριστούν και έτσι επιλέγουν την Κύπρο με την ελπίδα ότι μπορεί σε άμεσο χρόνο να μπορέσουν να εργαστούν.

Μεταρρύθμιση

Σε δηλώσεις του, ο Κύπριος υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Καδής, τόνισε ότι “η εισαγωγή ενός νέου, σύγχρονου και αξιοκρατικού συστήματος διορισμών στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία αποτελεί κεντρικό άξονα των μεταρρυθμιστικών μας προσπαθειών που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Μετά από τρεις σχεδόν δεκαετίες συζητήσεων, η Βουλή ενέκρινε, τον Ιούλιο του 2015, τη νομοθεσία που αφορά τη σταδιακή κατάργηση του υφιστάμενου αναχρονιστικού συστήματος και την εισαγωγή ενός Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ), το οποίο θα εδράζεται σε ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Από τότε, το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εργάστηκε συστηματικά για την υλοποίηση όλων των προνοιών της νομοθεσίας αυτής”.

Βάσει των παραπάνω, το νέο σύστημα προβλέπει την πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών στο Δημόσιο της Κύπρου με γραπτό πλέον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός αυτός αφορά και τους Ελληνες πολίτες και καλύπτει όλες τις ειδικότητες της Δημοτικής, Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, καθώς και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η εγγραφή του υποψηφίου στον πίνακα διορισίμων της Κύπρου έως τις 31 Αυγούστου 2017.

Όπως αναφέρεται, η γραπτή εξέταση θα διεξάγεται ανά δύο έτη, ενώ δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τόσο υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά όσο και υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε πίνακα διορισίμων και επιθυμούν βελτίωση της μοριοδότησής τους. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πετύχει βελτίωση της βαθμολογίας του, διατηρεί τη βαθμολογία της προηγούμενης εξέτασης. Η μοριοδότηση που θα λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση διαρκεί για 10 χρόνια. Ωστόσο, για να παραμείνει ένας υποψήφιος στον πίνακα διορισίμων θα πρέπει να συμμετάσχει ξανά σε γραπτή εξέταση το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη των 10 ετών από την αμέσως προηγούμενη εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων.

Το υπουργείο Παιδείας της Κύπρου δημιούργησε και ειδική ιστοσελίδα, η οποία παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις πληροφορίες που χρειάζεται και για τους τρεις τύπους εξετάσεων στους οποίους θα παρακαθίσει, ενώ  παρουσιάζεται και η σχετική ύλη για κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Οι πίνακες

Επίσης, όπως έχει ανακοινωθεί, οι πίνακες διορισίμων αναθεωρούνται κάθε Φεβρουάριο, με υποψήφιους οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων, ή πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη μοριοδότησή τους, μέχρι και την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους και έχουν συμμετάσχει στη γραπτή εξέταση.

  • Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018 όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων.
  • Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2027 οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται κατά 50% με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και κατά 50% με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων, εναλλάξ, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων.

Μόρια και γραπτός διαγωνισμός

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη και περιλαμβάνει τα εξής:

  • Στο πρώτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και 32%, διεξάγεται εξέταση επί του γνωστικού αντικειμένου των αναλυτικών προγραμμάτων των δημόσιων σχολείων της Κύπρου στον κλάδο-ειδικότητα που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για εγγραφή με βάση τον τίτλο σπουδών που κατέχει και το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας,
  • Στο δεύτερο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και 10%, διεξάγεται εξέταση δεξιοτήτων, και
  • Στο τρίτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και 8%, διεξάγεται εξέταση για τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμών κάθε υποψήφιος δύναται να αποταθεί, με αίτησή του ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή του, παράλληλα, τόσο στους πίνακες διοριστέων όσο και στους πίνακες διορισίμων.

Σχετική ανακοίνωση για το νέο σύστημα διορισμών στην Κύπρο έχει εκδώσει και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Το σύνολο των μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος είναι 100. Πενήντα είναι το μέγιστο των μονάδων της γραπτής εξέτασης και το υπόλοιπο 50 είναι από ακαδημαϊκά προσόντα, στρατιωτική θητεία και άλλα.

Αν για παράδειγμα κάποιος έχει πτυχίο λίαν καλώς θα λάβει 6 μόρια (6%). Οι πρώτοι πίνακες διορισίμων θα αναρτηθούν τέλος Φεβρουαρίου του 2018. Για τους υποψήφιους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, το έτος κατάθεσης θα είναι το έτος υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων.

Όλες οι πληροφορίες για το νέο σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου στον ειδικό σύνδεσμο που ακολουθεί: http://diorisimoi.moec.gov.cy/index.php/el/