Αρχική Παιδεία Στην Κοζάνη ιδρύεται το πρώτο ΙΕΚ της ΔΕΗ

Στην Κοζάνη ιδρύεται το πρώτο ΙΕΚ της ΔΕΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Κοζάνη ιδρύεται το πρώτο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης Παυσανία Παπαγεωργίου δίνεται η άδεια στο Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ», στο Νομικό Πρόσωπο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με δομές επί της οδού 14ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, 50200, ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ – ΚΟΖΑΝΗ, δυναμικότητας 1158 ατόμων.

Η ΔΕΗ έχει ήδη καταθέσει προγράμματα σπουδών (Πίνακας Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) ενώ θετικό είναι και το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Με την άδεια δίνεται η δυνατότητα στο Ι.Ι.Ε.Κ. να εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Η ιδέα για την ίδρυση των ΙΕΚ από την ΔΕΗ είχε αναπτυχθεί από το 2015.
Η εκπαίδευση των καταρτιζόμένων θα αφορά ενεργειακά αντικείμενα και πολύ σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν οι εγγραφές.

Στόχος της ΔΕΗ είναι να λειτουργήσουν ακόμη σε Αθήνα και Μεγαλόπολη.