Αρχική Δήμοι Στην Καβάλα η Διακρατική Συνάντηση του έργου Making Spend Matter

Στην Καβάλα η Διακρατική Συνάντηση του έργου Making Spend Matter

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ανάδειξη των δυνατοτήτων των Δήμων να επιλέγουν τοπικούς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, όπου αυτό είναι δυνατόν και με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο την τοπική οικονομία, είναι ο σκοπός του έργου “Making Spend Matter” (Αξιοποιώντας τη δύναμη των δημόσιων δαπανών, συμμετέχει ο Δήμος Καβάλας.

Εταίροι επίσης του  έργου που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III, είναι οι Δήμοι του Preston (Ηνωμένο Βασίλειο) – επικεφαλής εταίρος, της  Vila Nova de Famalicao (Πορτογαλία), της Bistrita (Ρουμανία), του Koszalin (Πολωνία), της Pamplona (Ισπανία) και του Schaerbeek (Βέλγιο).

Πρόκειται για ένα από τα 25 Δίκτυα Μεταφοράς Καλών Πρακτικών που εγκρίθηκαν το 2019 και αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας μιας αναγνωρισμένης καλής πρακτικής του Δήμου του Πρέστον (Ηνωμένο Βασίλειο), όπου «κεντρικά ιδρύματα» (anchor institutions) της περιοχής αξιοποιούν το εργαλείο της ανάλυσης των δαπανών, με σκοπό τον αναπροσανατολισμό τους σε τοπικούς προμηθευτές επ’ ωφέλεια της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, φιλοξενήθηκε  στην Καβάλα, στις 20 Φεβρουαρίου 2020, η διμερής διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου.

Τμήμα της ημέρας ήταν αφιερωμένο στον τρόπο με το οποίο οι Δήμοι κατορθώνουν να εμπλέξουν επιτυχώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον σχεδιασμό των διαγωνιστικών διαδικασιών που τους αφορούν.