Αρχική ΟΑΕΔ Στην αξιοποίηση 450 ακινήτων προχωρά ο ΟΑΕΔ

Στην αξιοποίηση 450 ακινήτων προχωρά ο ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα δεδομένα διαμορφώνει στο πεδίο της στεγαστικής πολιτικής το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Δουλειές Ξανά», μέσω του οποίου εισάγονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τόσο την απόκτηση/ανέγερση ακινήτων που θα διατεθούν για τη στέγαση εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών τους, όσο και την αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΥΠΑ, δηλαδή του σημερινού ΟΑΕΔ, για την αύξηση των εσόδων της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του powergame.gr, στην πρώτη γραμμή αξιοποίησης μπαίνουν 200 οικόπεδα, εκ των οποίων πολλά είναι φιλέτα, 100 κτίρια που μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών (επιχειρήσεις- κατοικίες), καθώς και περίπου 150 καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε εργατικές κατοικίες.

Με τη ψήφιση του νόμου, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), τέως ΟΑΕΔ, θα μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να εκμισθώνει ακίνητά της, τα οποία προορίζονται για στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων, προς οικονομικούς φορείς που έχουν εμπειρία διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων. Στόχος η άντληση εσόδων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρμοδιότητάς της ΔΥΠΑ, με σκοπό την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού.

Την ίδια στιγμή, τα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ, που δεν προορίζονται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των εργαζομένων, θα μπουν σε φάση εκμετάλλευσης με στόχο την αύξηση των εσόδων της. Στο πλαίσιο αυτό, θα δύναται πλέον η σύναψη μακροχρόνιων μισθώσεων και φυσικά η σύμπραξη με ιδιώτες, οι οποίοι θα μπορούν να αναλάβουν την οικοδόμηση αδόμητων ακινήτων. Σημειώνεται ωστόσο ότι θα προβλέπονται εγγυήσεις που θα πρέπει να παρέχουν οι ιδιώτες, για να συμμετάσχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς, κ.ά.

Προς αξιοποίηση θα μπουν και τα αδόμητα ακίνητα που έχει στην κατοχή της. Η εκμίσθωση θα γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ (τ.ΟΑΕΔ) και ο μισθωτής θα επιλέγεται μετά από φανερή δημοπρασία, στην οποία θα συμμετέχουν όσοι υποψήφιοι μισθωτές έχουν υποβάλει πρόταση για ανοικοδόμηση του ακινήτου, οποία είναι αποδεκτή από Διοικητικό Συμβούλιο ΔΥΠΑ.

Επίσης, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, επεκτείνονται οι αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ, έτσι ώστε, πέρα από την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του εργατικού δυναμικού, να μπορεί να ασχοληθεί και με τις στεγαστικές ανάγκες των νέων, μέσω της χορήγησης παροχών και της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων.

Με τις νέες ρυθμίσεις η ΔΥΠΑ θα έχει πλέον τη δυνατότητα να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα για την εκπλήρωση των σκοπών που σχετίζονται με τη στεγαστική συνδρομή, τους οποίους έχει αποκτήσει ως διάδοχος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Θα μπορεί, επίσης, να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων, με σκοπό την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των νέων.

Στο νομοσχέδιο τονίζεται ότι το εκάστοτε μίσθωμα μπορεί να ορίζεται μηναίο σταθερό ποσό, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη του δείκτη τιμών καταναλωτή, ότι ισχύει δηλαδή και στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, βάσει του νόμου θα υπάρχει η δυνατότητα το μίσθωμα να συμψηφίζεται με τις δαπάνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση ή βελτίωση του ακινήτου.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο, εκτός από τις αλλαγές στην στεγαστική πολιτική, εισάγει ρυθμίσεις που προβλέπουν αναδιοργάνωση και ψηφιοποίηση του ΟΑΕΔ, ο οποίος μετονομάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), θέσπιση επιδόματος εργασίας, καταβολή πριμ για την κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης, αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης και τέλος, θέσπιση κριτηρίων για την αντιμετώπιση της κατάχρησης παροχών της ΔΥΠΑ.