Αρχική Πολιτική Στη Βουλή το σ/ν για γκρίζα οικονομία των λαϊκών αγορών και street...

Στη Βουλή το σ/ν για γκρίζα οικονομία των λαϊκών αγορών και street food

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ένα σύστημα κεντρικού ελέγχου, το υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να βάλει τάξη στις υπαίθριες αγορές.

 

Παράλληλα, μέσω του νέου σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, επιχειρείται να οργανωθεί για πρώτη η αγορά υπαίθριου φαγητού (Street Food Market), ενώ μέσω του συστήματος e-Καταναλωτής, θα επιχειρηθεί ο περιορισμός της «γκρίζας» οικονομίας που δημιουργείται στις υπαίθριες αγορές. Ακόμη, με το σχετικό σχέδιο νόμου, η συζήτησή του οποίου ξεκινά σήμερα Δευτέρα στη Βουλή, διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια απονομής των θέσεων πωλητών.

Μια από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις του σχεδίου νόμου είναι η δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (ΟΠΣΑΑ) στο υπ. Ανάπτυξης. Στο σύστημα αυτό θα φιλοξενηθούν όλες οι αγορές υπαίθριου εμπορίου, όλες οι άδειες πωλητών, οι πράξεις και τα στοιχεία λειτουργίας των αγορών, από την προκήρυξη δημιουργίας της αγοράς μέχρι και τις θέσεις των δικαιούχων. Ακόμη και το τοπογραφικό σχέδιο της κάθε υπαίθριας αγοράς θα υπάρξει μέσα στο νέο αυτό πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί στο υπ. Ανάπτυξης και θα είναι στην εποπτεία της ΓΓ Εμπορίου.

Σήμερα, μόνον ένα μέρος των στοιχείων αυτών φυλάσσονται στα πληροφοριακά συστήματα των περιφερειών. Το νέο ΟΣΠΑΑ ωστόσο θα διαλειτουργήσει με άλλα πληροφορικά συστήματα όπως είναι τα TAXIS, ΓΕΜΗ, Διαύγεια, μητρώα υπουργείου Περιβάλλοντος κ.ά. προκειμένου να προάγει τη διαφάνεια, τον καλύτερο έλεγχο και την καλύτερη εξυπηρέτηση δικαιούχων και καταναλωτών.

Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε, εκτός από τα κριτήρια της πολυτεκνίας, αναπηρίας, μονογονεϊκής οικογένειας, απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες κ.λπ., στην ανάθεση των θέσεων των πωλητών εισέρχονται και άλλοι παράγοντες όπως είναι ηλικία του αιτούντος (όσο πιο νεαρός τόσο περισσότερα μόρια λαμβάνει), ο χρόνος παραμονής στην ανεργίας και η κατοχή τίτλου σπουδών. Όσο πιο μεγάλος τίτλος σπουδών, τόσο περισσότερο πριμοδοτείται ο ενδιαφερόμενος για τη θέση.

Η πιο σημαντική καινοτομία της νέας παρέμβασης, συνιστά η ενημέρωση της πλατφόρμας «e-καταναλωτής» με τις τιμές και τις ποσότητες των προς πώληση αγαθών. Ο πωλητής από την αρχή της ημέρας, είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει στην πλατφόρμα «e-καταναλωτής» τις προς πώληση ποσότητες αγαθών και την εναρκτήρια τιμή πώλησης ανά μονάδα ποσότητας. Με τον τρόπο αυτό το δημόσιο θα μπορεί να ελέγξει (ως ένα βαθμό όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές) τις πωλούμενες ποσότητες αγαθών, αλλά και την αξία των πωλούμενων αγαθών.

Η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνεται τόσο μεταξύ του ΟΠΣΑΑ και του TAXIS, με την οποία είναι διασυνδεμένη η Ταμειακή Μηχανή, αλλά και μέσω των ποσοτήτων που δηλώνουν οι παραγωγοί στο Ολοκληρωμένο Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα αν τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πωλούμενες ποσότητες αγαθών είναι μικρότερες από το 50% των δηλωθεισών ποσοτήτων στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε δεν θα ανανεώνεται η άδεια του παραγωγού-πωλητή. Το ποσοστό αυτό στο αρχικό σχέδιο νόμου της διαβούλευσης ήταν 70%.

Η ενημέρωση του συστήματος «e-καταναλωτής» με τις ποσότητες και τις τιμές (ανά μονάδα) θα γίνεται το πρωί της διενέργειας της υπαίθριας αγοράς μέχρι τις 08.00. Ωστόσο, ο χρόνος εφαρμογής της διάταξης δεν ορίζεται η ψήφιση του σχεδίου νόμου όπως προβλέπονταν αρχικά, αλλά σε δεύτερο χρόνο και μετά την υπογραφή σχετικής Υπουργικής Απόφασης του αρμόδιου υπουργού Ανάπτυξης. Στελέχη του υπ. Ανάπτυξης σημειώνουν ότι η αλλαγή αυτή επιβλήθηκε καθώς το σύστημα «e-καταναλωτής» αναβαθμίζεται και χρειάζεται λίγο χρόνο προκειμένου να καταστεί διαθέσιμο σε ένα τόσο μεγάλο κοινό που θα εισάγει στοιχεία.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», αναμένεται να συζητηθεί αυτή την εβδομάδα στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου.

Στις διατάξεις του αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά συστηματικά οι όροι λειτουργίας της αγοράς φαγητού στο δρόμο (street food market) ενώ στις άλλες ρυθμίσεις του περιλαμβάνεται:

  • το αδειοδοτικό καθεστώς ΙΙΕΚ, Φροντιστηρίων όπου υπάγονται σε εγκριτικό καθεστώς (εκτός των μικρών φροντιστηρίων)
  • την αναβάθμιση του ρόλου των κατά τόπους επιμελητηρίων στην συνδρομή επιχειρήσεων μετά από φυσικές καταστροφές
  • οι όροι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών των ΚΤΕΛ και τέλος
  • το ωράριο λειτουργίας των κινηματογράφων και θεάτρων που απελευθερώνεται πλήρως.