Αρχική ΑΣΕΠ ΣΤΑΣΥ: 38 νέες μόνιμες προσλήψεις στο Μετρό για απόφοιτους λυκείου – Τα...

ΣΤΑΣΥ: 38 νέες μόνιμες προσλήψεις στο Μετρό για απόφοιτους λυκείου – Τα απαραίτητα προσόντα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέες, μόνιμες προσλήψεις ανακοίνωσε η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Συγκεκριμένα, το η ΣΤΑΣΥ αναζητά, για να προσλάβει άμεσα, 38 άτομα, τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της.

Οι 38 συμβάσεις αορίστου χρόνου απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι ειδικότητες που ζητούνται έχουν ως εξής:

  1. ΔΕ Λειτουργίας Σταθμάρχες – 33 θέσεις
  2. ΔΕ Λειτουργίας Ελεγκτές κομίστρου – 3 θέσεις
  3. ΔΕ Λειτουργίας Εκδότες κομίστρου – 2 θέσεις

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67οέτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων μπορούν να κάνουν την αίτηση τους με την βοήθεια του Proson.gr

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.