Αρχική Ασφάλιση Στα 722,26 ευρώ η μέση σύνταξη γήρατος και στα 170 ευρώ η...

Στα 722,26 ευρώ η μέση σύνταξη γήρατος και στα 170 ευρώ η μέση επικουρική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα 722,26 ευρώ ανέρχεται η μέση σύνταξη γήρατος και στα 170 ευρώ η μέση επικουρική σύνταξη, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ για το 2017.

Στην τελευταία έκθεση του ΗΛΙΟΣ για τον Δεκέμβριο του 2017, αποκαλύπτεται η τραγική θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότεροι Έλληνες συνταξιούχοι, καθώς επτά στις δέκα συντάξεις γήρατος είναι κάτω των 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ μία στις τρεις συντάξεις γήρατος είναι κάτω από 500 ευρώ το μήνα.

Συγκεκριμένα 1.322.181 συντάξεις γήρατος (ποσοστό 66,39%) είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Από αυτές οι 617.984 (ποσοστό 31,03%) είναι έως 500 ευρώ, με το μέσο όρο τους να κυμαίνεται στα 370,72 ευρώ μόλις.

Επίσης, υπάρχουν άλλες 704.197 συντάξεις γήρατος από 500 – 1.000 ευρώ, με μέσο όρο τα 680,48 ευρώ.

Στο σκέλος των επικουρικών συντάξεων, οι περισσότερες (525.344 περίπου) είναι της τάξης των 100 έως 200 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν επίσης άλλες 270.532 επικουρικές που κυμαίνονται από 200 έως 300 ευρώ το μήνα, ενώ ακόμη 57.330 επικουρικές συντάξεις κυμαίνονται στα επίπεδα των 100 ευρώ η κάθε μία.

Σε ό,τι αφορά τα μερίσματα, από τα 340.670 που χορηγούνται σε συνθήκες γήρατος, 183.501 αφορούν ποσά έως 100 ευρώ. Άλλα 138.214 κυμαίνονται από 100 έως 200 ευρώ το μήνα, ενώ μόλις 17.379 μερίσματα είναι από 200 έως 300 ευρώ σε μηνιαία βάση.

Σε ό,τι αφορά τις καταβαλλόμενες συντάξεις, από το σύνολο των συνταξιούχων (2.586.480) προκύπτει ότι περίπου οι μισοί (1.211.852 ή 46,85%) λαμβάνουν μόνο μία σύνταξη, ενώ άλλοι 796.259 συνταξιούχοι (30,78% του συνόλου) λαμβάνουν μία κύρια και μία επικουρική σύνταξη.

Τον Δεκέμβριο του 2017 οι συνταξιούχοι περιορίστηκαν στους 2.586.480, μειωμένοι κατά 3.311 σε σχέση με τους 2.589.791 που είχαν καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2017.

Αντίστοιχα, η μηνιαία δαπάνη κυμαίνεται σταθερά λίγο πάνω από τα 2,12 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 1.440.961 ευρώ σε σύγκριση με το Νοέμβριο και κατά 4.074.113 ευρώ σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.