ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την πρόσληψη 200 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

40 ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων Καθαριότητας
160 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/12/2018-28/12/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
2313 317139, 2313 317128, 2313 317666, 2313 317137