Αρχική Παιδεία Σπεύσατε! Αιτήσεις για 3.685 υποτροφίες

Σπεύσατε! Αιτήσεις για 3.685 υποτροφίες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι τις 28 Απριλίου θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι για τις 3.685 υποτροφίες σε όλα τα τμήματα/ σχολές των ΑΕΙ της χώρας. Το πρόγραμμα προσφέρεται από Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017 τις εν λόγω υποτροφίες, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου του 2016 και θα έχουν διάρκεια εννέα μήνες, ενώ το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα ανέρχεται σε 200 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας.