Αρχική Εποχικοί Σπεύσατε! 72 θέσεις εποχικών στην ΔΕΗ

Σπεύσατε! 72 θέσεις εποχικών στην ΔΕΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη εβδομήντα δύο (72) ατόμων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Νομού Κοζάνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

25 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (βάρδια)
15 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (ημερήσιοι)
14 ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων
7 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών – Υποσταθμών (βάρδια)
5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών – Υποσταθμών (ημερήσιοι)
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού – Τεχνιτών Αυτοματισμών & Οργάνων (ημερήσιοι)
1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων (ημερήσιος)
1 ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών (ημερήσιος)
1 ΔΕ Υδραυλικών (ημερήσιος)
1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών (ημερήσιος)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20/04/2018 – 30/04/2018.

Τηλέφωνο:
24610 54305, 24610 54265